top of page

Vurdering av nettrisiko

Ditt første trinn i å bestemme hva du trenger å beskytte

Cyber ​​Risk Assessment (Cyber ​​Reconnaissance) vil:

 • Identifisering og prioritering av eiendeler som er i fare som trenger forsvar

 • En langsiktig beskyttelsesstrategi

 • En avbøtingsstrategi (utvikle en forsvarsplan)

 • En forståelse av sammenhengen mellom informasjonssikkerhet, forretningskontinuitet, IT-drift og operasjonell risikostyring

 • Få arbeidskunnskap om operasjonell risiko, trussel, sårbarhet, innvirkning, tjenester og tilhørende eiendeler

 • Strategier som involverer:

  • Opprette et kampteam (treningspersonale for å forsvare i tilfelle angrep

  • Administrere et kampteam

  • Implementere et kampteam under og etter et cyberangrep

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page