top of page

Opplæring i bevissthet om cybersikkerhet

Tren dine cyberforsvarere

Hvem leter etter informasjonen din? 

Vi har en rekke kurs som lærer personalet ditt om hva du skal passe på når du bruker internett og sosiale medier. Personalet vil vite viktigheten av å beskytte informasjonen din mot hackere. Dette kurset må gjøres enten halvårlig eller årlig for å holde cybersikkerhet i tankene med dine ansatte.

Kursutfall

Denne presentasjonen vil hjelpe ansatte til

  • Få en grunnleggende oversikt over de ulike elementene i cybersikkerhet

  • Forstå viktigheten av å opprettholde en trygg tilstedeværelse på internett

  • Få forståelse for hva du skal beskytte når du bruker internett

  • Hvordan unngå å bli et mål på internett og introdusere virus og hackere i virksomheten din

Cyber Quote 9.png
bottom of page