top of page

Cyberpolicyer og prosedyrer

Hjelper deg med å sette grunnleggende regler for personalet ditt

Vi kan hjelpe deg ved å:

  • Gjennomgang av eksisterende policyer og prosedyrer

  • Skrive nye retningslinjer og prosedyrer

  • Tilpassbare maler er også tilgjengelige

  • Ser på anvendeligheten til NZ Protective Security Requirements (PSR)

  • Ser på anvendeligheten til NZ Information Security Manual (ISM)

  • Cyber Resiliency Review

  • Modenhet for cyberkapasitet

  • Veikart for cyberopplæring

bottom of page