top of page

Technical Writers Course for Cyber Security Personnel

Dette kurset vil oppsummere hvordan du skriver og kommuniserer tekniske og ikke-tekniske råd og rapporter i et praktisk og kortfattet format som gir klarhet til et mangfoldig publikum.

Hvem skal gjøre kurset?

Publikum for dette kurset er dine ansatte og ledere som er ansvarlige for å utarbeide informasjon for utgivelse internt eller eksternt i din organisasjon.

Hva du vil lære

Vi vil hjelpe deg med å forstå hvordan du kan identifisere informasjon som leserne dine vil finne informativ og gir klarhet i meldingen din ved å dekke følgende emner;

  • Identifisere og forstå målgruppen din

  • Velge riktige rapporteringsformater, inkludert pressemeldinger

  • Hvordan skrive et rådgivende, som må inkluderes, bestemme riktig innhold

  • Identifisering og vedlikehold av et enkelt kildedepot

  • Etiske retningslinjer for tekniske forfattere

  • Forståelse og vedlikehold av personvernkrav

  • Rådgivnings- og rapportutgivelsesprosedyrer

  • Rådgivende og rapporterer rengjøringsteknikker

bottom of page