top of page

Cyber Risk Assessment Training

Identifiser og beskytt dine kritiske eiendeler ved å utføre dine egne risikovurderinger

Hvem skal gjøre kurset?

  • Enkeltpersoner som ønsker å kunne utføre sine egne i risikovurderinger i huset

  • C-Suite, sikkerhetspersoner, forretningskontinuitetsplanleggere, compliance-personell, risikostyrere og andre

  • Personalet må utføre en formell risikovurdering for å tilfredsstille PCI-DSS-kravene

  • Informasjonsteknologi teknikere som ønsker å øke sin kunnskap om cybersikkerhet

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page