Cyber Risk Assessment Training

Identifiser og beskytt dine kritiske eiendeler ved å utføre dine egne risikovurderinger

Alternativ 1-ansikt-til-ansikt-trening

På dette to-dagers kurset lærer deltakerne å utføre risikovurderinger av informasjonssikkerhet. Vår tilnærming gir organisasjoner en omfattende metodikk som fokuserer på informasjonsmidler i deres operasjonelle kontekst. Du vil bruke det nyeste elektroniske risikostyringsverktøyet gjennom hele kurset.

Gjennom hele kurset vil du delta i øvelser og diskusjoner i klassen, inkludert aktiviteter for risikoidentifikasjon, analyse og respons.

Etter å ha fullført kurset, vil deltakerne kunne:

  • Samle inn og organisere risikoinformasjon via intervjuer, dokumentasjonsgjennomgang og teknisk analyse

  • Lag risikovurderings kriterier

  • Identifisere, analysere og prioritere informasjonssikkerhetsrisiko.

  • Forbedre sårbarhetsadministrasjonsaktiviteter ved å se dem i risikosammenheng

  • Forstå hvorfor styring av operasjonell risiko er viktig for å håndtere virksomhetsrisiko

  • Utvikle risikosvarstrategier som er passende for organisasjonens forretningskrav

Ved å fokusere på operasjonelle risikoer for informasjonsmidler, lærer deltakerne å se risikovurdering i sammenheng med organisasjonens strategiske mål og risikotoleranser.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Alternativ 2 - Cyber ​​Risk Assessment Online Training

Fordelen med den elektroniske opplæringen er at du kan stoppe ved hvert trinn, gå og implementere eller undersøke hva du trenger før du går videre til neste trinn. Denne metoden betyr ved slutten av kurset; vil du ha fullført cyberrisikovurderingen på organisasjonen din.

cyber_reconnaissance.png

It comes complete with all templates and training on conducting a Cyber Risk Assessment as per the Software Engineers Institute recommendations.

 

The Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation (OCTAVE) Allegro™ method was developed by Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA.

 

The OCTAVE Allegro™ approach provides the Public and Private Sectors with a comprehensive methodology that focuses on information assets in their operational context. Cyber risks are identified and analysed based on where they originate, at the points where information is stored, transported, and processed. By focusing on operational risks to information assets, participants learn to view risk assessment in the context of the Public and Private Sectors strategic objectives and risk tolerances.

Hvem skal gjøre kurset?

  • Enkeltpersoner som ønsker å kunne utføre sine egne i risikovurderinger i huset

  • C-Suite, sikkerhetspersoner, forretningskontinuitetsplanleggere, compliance-personell, risikostyrere og andre

  • Personalet må utføre en formell risikovurdering for å tilfredsstille PCI-DSS-kravene

  • Informasjonsteknologi teknikere som ønsker å øke sin kunnskap om cybersikkerhet

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png